2021-09-14

Uporaba cezij fluorida

Cezij fluorid je dobra osnova v organski kemiji, predvsem zato, ker njegov fluoridni ion ni ravno nukleofil.