2021-10-14

Hva er hovedformålet med Rubidiumkarbonat

Rubidiumkarbonat brukes ofte som råmateriale for reagenser, kjemisk industri og glassindustri.