2021-09-23

Hva er litiumkarbonat (krematisk grad)

Litiumkarbonat (Ceramatic Grade) er en uorganisk forbindelse, fargeløs monoklinisk krystal eller hvitt pulver, tetthet 2,11g/cm3, smeltepunkt 723 °C, løselig i fortynnet syre, lett løselig i vann, og mer løselig i kaldt vann enn varmt vann Det er stort, uløselig i alkohol og aceton.