2021-09-14

Bruk av cesiumfluorid

Cesiumfluorid er en god base i organisk kjemi, hovedsakelig fordi dets fluoridion ikke er særlig nukleofil.