2021-09-30

Innføringsprosess for litiumkarbonat (Ceramatisk kvalitet) for karbonisering av systemet for rensning av kvalitetskvalitet

I takt med den raske utviklingen av keramisk industri fortsetter etterspørselen etter kvalitet av litiumkarbonat (Ceramatic Grade) å øke, anvendelsesområdet fortsetter å øke, og renhetskravene til litiumkarbonat blir økt og høyere.